دستنوشته آیت الله هاشمی رفسنجانی هنگام بازدید از گلخانه فراز


آیت الله هاشمی رفسنجانی - گلخانه فراز - حمید امیر سیدی - دستنوشته