دستنوشته خانم هما اشتری هنگام بازدید از گلخانه فراز


دکتر هما اشتری - از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورززی هلند - حمید امیر سیدی - گلخانه فراز - دستنوشته