فن دمنده سانتریفیوژ


این فن‌ها در کارخانه صنایع سبز فراز طراحی و ساخته شده است که جهت تزریق باد بین جداره پلاستیک‌ها در سازه‌های دوپوش استفاده می‌گردد که با فشارسنج‌های فوق حساس، فشار بین جداره‌ها را مدام کنترل می‌کند تا از حد مجاز تجاوز نکند.