مجتمع کشاورزی علی مرعشی (ساوه)


مدیرگلخانه مهندس علی مرعشی
مکان گلخانه ساوه
مساحت گلخانه 40500 متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات