گلخانه شرکت جهان پروفیل(ورامین)


مدیر گلخانه مهندس قدرت الله میر احمدپور
مکان گلخانه حصارگلی ورامین
مساحت گلخانه 22087/5متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات