یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهاد کشوری


درخشش طرح فراز و بذر دانژه در یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری

یازدهمین همایش ملی و دویازدهمین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری

در بخش ارایه الگوهای موفق مدیریت جهادی طرح فراز و بذر دانژه در بین 280 طرح موفق کشوری به عنوان برگزیده طرح ها، معرفی و مورد تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای حجتی، نماینده ولی فقیه و رئیس همایش، آیت الله عالمی واقع شد. یازدهمین همایش ملی ایران در شهر مشهد برگزار شده و مورد تشویق جهاد سازندگی کشور و حافظ منافع و ایده های اجرایی ایرانی است.