صنایع غذایی به‌آرا (چاکلز)


مدیرگلخانه کشت و صنعت به آرا(چاکلز)
مکان گلخانه خراسان رضوی
مساحت گلخانه 4162/5 متر مربع
تاریخ ساخت 1397
نوع گلخانه نسل پنجم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید بذر مینی تیوبر سیب زمینی