گلخانه ايرانى فراز با ويژگى هاى كاهش چشمگير مصرف سوخت، آب، برق و توليد محصول سالمتر مورد توجه اين نهاد بين المللى قرار گرفته كه مى تواند امتياز بزرگ ايران در سهميه كاهش سوخت هاى آلاينده باشد. براى اطلاعات بيشتر به سايت CTCN به آدرس زير مراجعه فرمائيد:
https://www.ctc-n.org/network/network-members?f%5B0%5D=field_country%253Aname%3AIran
با سپاس از دكتر مير آبادى، دكتر جنگ آور، مديران محترم دفتر تغييرات اقليم معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بخاطر تلاشها و راهنمائى هاى فراوانشان.