یازدهمین همایش ملی و دومین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری


یازدهمین همایش ملی و دویازدهمین جشنواره فرهنگ و مدیریت جهادی کشوری

در بخش ارایه الگوهای موفق مدیریت جهادی طرح فراز هامون و بذر دانژه در بین 280 طرح موفق کشوری به عنوان برگزیده طرح ها، معرفی و مورد تقدیر وزیر محترم جهاد کشاورزی آقای حجتی، نماینده ولی فقیه و رییس همایش، آیت الله عالمی واقع شد. یازدهمین همایش ملی ایران در شهر مشهد برگزار شده و مورد تشویق جهاد سازندگی کشور و حافظ منافع و ایده های اجرایی ایرانی است.