گلخانه آقای علی اکبربهرامی(قزوین)مدیرگلخانهمهندس علی اکبر بهرامی
مکان گلخانهدانسفهان قزوین
مساحت گلخانه27300متر
تاریخ ساخت1401
نوع گلخانهنسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانهتولید صیفی جات